GYIK
GYIK

Gyakran ismételt kérdések

 

 

Egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok

B” kategóriás jogosítványhoz 1-es csoportbesorolású egészségügyi alkalmassággal kell rendelkezni, amelyről igazolást a háziorvos ad ki.

Aki 5 alkalommal sikertelen forgalmi vizsgát tett – az adott járműkategóriában, – az a jogszabályban előírt pályaalkalmassági vizsgálat után folytathatja vizsgáit. (PÁV IV.)

A” és „A1” Kategória esetén:

Amennyiben még nem rendelkezel „B” kategóriás jogosítvánnyal, úgy „A” vagy „A1” kategóriás jogosítványhoz 1-es csoportbesorolású egészségügyi alkalmassággal kell rendelkezni, amelyről igazolást a háziorvos ad ki.

Tandíjfizetés módja

A tandíjak összege az Árak menüpontban érhető el.

A tandíj befizetése történhet egy összegben vagy részletfizetéssel, készpénzzel vagy átutalással is.

Az elméleti tandíjat a tanfolyam elindítása után már nem áll módunkban visszafizetni.

Az autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak árát nem emeli meg a beiratkozástól számított 3 hónapon belül.

Elsősegély tanfolyam

Az elsősegély tanfolyamot bármikor elvégezheted, de fontos, hogy a jogosítvány kiállításához erre is szükséged lesz. Iskolánkban is van lehetőség a tanfolyam tananyagának elsajátítására vagy a Vöröskeresztnél is elvégezheted.

Fontos információ: Ha már van olyan jogosítványod, amelynek feltétele volt az elsősegély tanfolyam, akkor nem kell még egyszer elvégezned.

Vezetői engedély átvételének feltételei

A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanaptól felkeresheted bármelyik okmányirodát, hogy kérd a jogosítványod kiállítását, amelynek elkészítése díjtalan.

Ezeket mindenképp vidd magaddal:

 • Személyi azonosságot igazoló okirat, lakcímkártya
 • Közúti elsősegély vizsgát igazoló kártya
 • Orvosi alkalmassági vélemény
 • Esetlegesen már meglévő vezetői engedély
 • Felmentések alapjául szolgáló okirat

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít. A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.

„A”, „A1” kategória

Akategória

Nemzetközi kategória. Az „A” kategóriás jogsítvánnyal vezethető még az „A2” és az „A1” kategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

A” kategóriás jogosítvánnyal teljesítménykorlátozás nélkül vezethető bármilyen motorkerékpár.

A1kategória

Nemzetközi kategória. Maximum 125 cm3 hengerűrtartalom, max. 11kW teljesítmény és a teljesítmény/tömeg aránya nem haladhatja meg a 0.1 kW/kg-ot. Az „A1” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az „A1” kategórián túl vezethető még az – orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

Az oktatás helyszínei

Elméleti oktatás: SEAT Szabó Bemutatóterem– 1165 Budapest, Újszász u. 45/b

Gyakorlati oktatás:
(találkozási pont)

 • 1132 Budapest, Váci út 178. (Duna Plaza hátsó parkoló) – MOTOROS oktatás
 • 1106 Budapest, Gyakorló utca 4. (Árkád mögött)
 • 1141 Budapest, Mogyoródi út 32.
 • 1142 Budapest, Szuglói körvasút sor 216. (Írottkő park tanpálya)

Elméleti vizsga helyszíne: 1119 Budapest, Petzvál J. utca 39.

Gyakorlati vizsga:

 • 1132 Budapest, Váci út 178. (Duna Plaza hátsó parkoló)
 • 1141 Budapest, Mogyoródi út 32.
 • 1195 Budapest, Vas Gereben utca 2-4.

Engedélyező hatóságként első fokon

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálat helye: 1138 Budapest, Váci út 188.
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
Telefonszám: +36 (1) 477-1551
E-mail cím: kghf@itm.gov.hu

A vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • a vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük
 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban meg kell jelennie, a járművezetésnek megfelelő öltözetben.
 • személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolhatja.
 • amennyiben vezetői engedéllyel, továbbá vizsgaigazolással is rendelkezik, azt a vizsgára hozza magával
 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét aláírásával igazolja
 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a Vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja, a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Vizsgaközpont felé.
 • személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni
 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani.

Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli. 
Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

Állami támogatás

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás értelmében a 20. életévüket be nem töltött állampolgárok részére a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez legfeljebb 25.000.- forint értékig támogatási kérelem nyújtható be a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG) részletek, feltételek és az igénylés módja a www.magyarkozlony.hu oldalon a 2018. 42. számban található, az autós iskolától igényelhető igazolás.

1165 Budapest, Újszász út 45/b +36 70 365-6531 autosiskola@szaboauto.hu KEDD, CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00 adatvédelem / cookie tájékoztató - süti beállítások
© 2024 Szabó Autójavító Kft.